Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Vertaistuki ja tiedotus – Moniäänisten toiminnan kivijalka jatkossakin!

Lisätty 19.11.2020


Moniäänisten pitkän linjan suunnittelutyö on jatkunut edelleen. Kesällä teimme sähköiset kyselyt yhdistyksen jäsenille ja yhteistyökumppaneille, ja elokuussa muutimme vapaaehtoisten kanssa arvot ja vision toiminnaksi.


KYSELYIDEN TULOKSIA

Kyselyiden pohjalta sekä jäsenet että yhteistyökumppanit olivat yksimielisiä siitä, että arvomme yhteisöllisyys, empatia ja rohkeus ovat tärkeitä tai erittäin tärkeitä. Myös visiota pidettiin hyvänä, mutta vastausten pohjalta siihen lisättiin sana ”moninainen” korostamaan äänikokemusten vaihtelevuutta.

Kyselyiden vastauksissa korostui se, että nykyisiä toimintamuotojamme pidetään niin tärkeinä, että niitä ei ole syytä korvata uusilla toimintamuodoilla. Jäsenet ja kumppanit pitivät kaikkein tärkeimpinä jäsenlehteä, vertaistukiryhmiä, infotilaisuuksia ja vertaistukipuhelinta. Myös tukihenkilötoiminta ja kumppaneiden vastauksissa chat-ryhmät koettiin tärkeiksi. Vastausten pohjalta uutta toimintaa suunniteltaessa olisi hyvä painottaa myös hoitotahojen kanssa tehtävää yhteistyötä ja vaikuttamista hoidon kehittämiseen.


ARVOT JA VISIO KÄYTÄNTÖÖN

Vapaaehtoisten tukipäivillä elokuun lopussa pohdimme, miten yhdistyksen arvot välittyvät eri toimintamuodoistamme. Hahmotimme myös minkä toimintamuotojen avulla voimme parhaiten toteuttaa yhdistyksen visiota. Työskentelyn tulos oli pitkälti yhdenmukainen jäsenkyselyn ja kumppaneiden kyselyn tulosten kanssa. Siinä nousi kuitenkin lisäksi esiin sometiedotus ja kokemusasiantuntijatyön edistäminen tärkeinä asioina, kun taas jäsenlehden tärkeys ei korostunut niin kuin jäsenten keskuudessa. 


TÄSTÄ ON HYVÄ JATKAA

Pitkän linjan suunnittelutyön tärkeimpänä viestinä korostuu se, että nykyinen toimintamuotojemme paletti vastaa edelleen hyvin kohderyhmän toiveita ja tarpeita. Vertaistuki ja tiedotus on tärkeää säilyttää toiminnan kivijalkana jatkossakin. Samalla huolehdimme, että nämä tärkeiksi koetut toimintamuotomme elävät ja kehittyvät ajan ja yhteiskunnan muutosten mukana. Tämä tarkoittaa esimerkiksi netin kautta tarjottavan toiminnan ja sisällön painottamista. 


Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyihin vastanneita jäseniä ja kumppaneita, sekä kehittämistyössä mukana olleita vapaaehtoisia! 


Teksti: Annika Roihujuuri 
Kuva: Pixabay

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?