Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena –hanke (RVMT-hanke)

Lisätty 17.11.2018

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena –hanke tuo vuorovaikutus- ja tunnetaitoja mielenterveyskentän eri toimijoille järjestömaailmassa. Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA:n) rahoittama, ja sitä hallinnoi Suomen Moniääniset ry. Hankkeen kumppanijärjestöjä ovat Kokemus- ja vertaistoimijat ry Seinäjoelta sekä Mielenterveyden Keskusliitto (MTKL). Hankkeessa toteutetaan pitkäkestoista vuorovaikutustaitokoulutusta Rakentavan ja myötäelävän vuorovaikutuksen (engl. NVC = Nonviolent Communication) menetelmää ja periaatteita noudattaen sekä niitä mielenterveysympäristöön soveltaen.

Taustaa

Hanke vastaa mukana olevien yhdistysten tarpeeseen saada tukea mielenterveyskuntoutujien vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, sillä kokemusten mukaan kuntoutujien ongelmiin liittyy usein puutteita vuorovaikutustaidoissa. Nämä ilmenevät mm. kyvyttömyytenä ilmaista itseä ja omia tunteita, sanoittaa omia ongelmia, huolehtia omista tarpeista sekä puolustautua rakentavasti ja tulla kuulluksi.

Kumppaniyhdistyksissä on koettu tarvetta näiden taitojen lisäämiseen myös työntekijöillä ja esim. kokemusasiantuntijatehtävissä toimivilla. Henkilöt, jotka mielenterveysjärjestöissä tukevat ja/tai kouluttavat mielenterveyskuntoutujia, ovat keskeisessä roolissa kuntoutujien kuntoutumispolulla. On osoitettu, että kun mielenterveyskuntoutuja kokee tulevansa omana itsenään arvostavasti kohdatuksi ja kun hänellä on pidempiaikaisia toimivia vuorovaikutussuhteita, hänen kuntoutumisensa on todennäköisempää ja nopeampaa. Jotta mielenterveysjärjestöissä työskentelevät kykenevät kerta toisensa jälkeen kohtaamaan kuntoutujia arvostavasti ja kuulemaan, mitä kuntoutujat tarvitsevat, heillä itsellään on oltava riittävät sosioemotionaaliset taidot ja kyky ylläpitää myös omaa hyvinvointiaan.

 

Tavoite

Hankkeen kumppaniyhdistykset kokevat, että mielenterveyskentän järjestöpuolella tarvitaan uudenlaisia, konkreettisia keinoja kehittää itsemyötätuntotaitoja ja sosiaalista kompetenssia – ja sillä tavoin lisätä kaikkien toimijoiden hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena onkin sekä mielenterveyskuntoutujien, kokemusasiantuntijoiden että työntekijöiden itsemyötätuntotaitojen kehittyminen ja näiden taitojen pohjalle rakentuvan sosioemotionaalisen kompetenssin (= sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen) syveneminen. Tätä varten hankkeessa toteutetaan vuorovaikutustaitokoulutusta, joka pohjautuu edellä mainittuun Rakentavaan ja myötäelävään vuorovaikutukseen (RMV).

 

Koulutusten toteutus

Koulutuksiin osallistuu kumppanijärjestöjen piiristä mielenterveyskuntoutujia, kokemusasiantuntijoita ja työntekijöitä. Koulutusten keskeisenä periaatteena on tasavertaisuus – koulutusryhmissä on mukana henkilöitä kaikista em. ryhmistä ja kaikki ovat keskenään samanarvoisessa asemassa. Keskinäiseen kunnioitukseen perustuvan ilmapiirin toteutuminen on tärkeää.

Hankkeen kouluttajana toimii Anna Grant, joka on koulutukseltaan filosofian tohtori (Ph.D. in International Relations) erikoistumisalueenaan etiikka. Annalla on laaja ja ajantasainen koulutustausta NVC:stä 14 eri kansainvälisen kouluttajan ohjaamana CNVC-organisaation (The Center for Nonviolent Communication) piirissä.

Koulutuksia järjestetään kahdella paikkakunnalla, Helsingissä ja Seinäjoella. Koulutukset toteutetaan kahden päivän lähiopetusjaksoina joka toinen kuukausi. Ne ovat johdanto-osuuden jälkeen käynnistyneet täysipainoisina syyskuussa 2018. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitus, ja nykyisten suunnitelmien mukainen koulutusohjelma saadaan päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä. Koulutukset koostuvat perusopinnoista sekä syventävästä opintojaksosta. Perusopintojen teemana on ”Itsemyötätunnosta todelliseen empatiaan”. Syventävissä opinnoissa keskitytään vuorovaikutustaitojen eri osa-alueisiin sekä minä-suhdetta eheyttäviin teemoihin. Aiheina tässä koulutusjaksossa ovat mm. kiitollisuus, palautteen antaminen ja henkinen väkivalta. Koulutuksissa käsitellään näihin aihealueisiin liittyviä prosesseja, ja opiskelu on erittäin vuorovaikutteista.

 

Koulutusten luonne

Vuorovaikutus- ja tunnetaidot ovat opittavissa olevia taitoja. Taitojen sisäistäminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä ja tietoista harjoittelua. Se edellyttää myös itsereflektiota sekä kykyä vastaanottaa palautetta – jopa sellaista, jota saattaa aluksi olla vaikea kuulla. Hankkeessa toteutettava RMV:n koulutus painottaa epätarkoituksenmukaisten ajattelu- ja toimintamallien vähittäistä muuttamista toimivammiksi. Tämä tapahtuu kokemusperäisesti osallistujien omien oivallusten ohjaamana. Tällöin on kyse syvällisellä tasolla tapahtuvasta vuorovaikutus- ja tunnetaitojen omaksumisesta.

Hankkeessa tehdään uraa uurtavaa työtä. Koulutukset kehitetään alusta pitäen tätä hanketta varten soveltuvaksi ja nimenomaan mielenterveyskentän toimintaympäristö huomioiden. Kokemukset tähän mennessä toteutusta räätälöidystä koulutuksesta ovat olleet hyvin lupaavia. Osallistujien keskuudessa on jo nyt nähtävissä myönteistä kehitystä ja he ovat myös erittäin motivoituneita ja sitoutuneita koulutukseen.

 

Hankkeen merkitys

Hanke on luonteeltaan koulutus- ja kehityshanke, jossa kerätään tietoa koulutuksen vaikutuksista osallistujiin ja kehitetään mielenterveyskentälle sopivia toimintatapoja vuorovaikutustaitojen mallintamiseksi ja eteenpäin viemiseksi. NVC:tä ei ole aiemmin tässä laajuudessa sovellettu mielenterveyskentälle missään päin maailmaa, joten hankkeella on myös kansainvälistä merkitystä.

Mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnin lisääntyminen ja elämänlaadun koheneminen ovat äärimmäisen tärkeitä asioita ja hankkeen päätavoitteita. Toisen hyvinvoinnin edistäminen kuuluu ihmisen perimmäisiin tarpeisiin. Siinä onnistuminen tuo vahvoja merkityksellisyyden kokemuksia myös auttajalle. RMV tarjoaa konkreettisia välineitä sekä oman että muiden hyvinvoinnin edistämiseen.

 

Ulla Varis

Hankekoordinaattori (KTM)


Päivitetty 19.2.2020.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?