Ääniä kuulevien yhdistys
Volunteers supporting each other

Kokemuksen hyväksyminen

Kuulija kokee äänet usein hyvin voimakkaina ja todellisina. Varo kyseenalaistamasta sitä, onko ääniä kuulunut vai ei tai vähättelemästä kokemuksen merkitystä. 

 

Empaattinen kuuntelu

Saatat olla ensimmäinen ihminen, jolle ääniä kuuleva kertoo kokemuksistaan. Se miten suhtaudut häneen ja hänen kokemuksiinsa, voi olla ratkaisevan tärkeää. Usein ihmiset, varsinkin äänikokemuksensa kanssa yksin jääneet ihmiset, kaipaavat empaattista kuuntelua jopa enemmän kuin varsinaisia ohjeita ja neuvoja. Empaattinen kuuntelu tarkoittaa, että olet aidosti läsnä omana itsenäsi ja yrität todella ymmärtää ääniä kuulevan kokemusta, hänen tunteitaan ja tarpeitaan.

Äänistä puhuminen

Äänien kuuleminen on hyvin monimuotoinen ilmiö. Vain kyselemällä voit selvittää, millaisia äänet ovat, miten ne vaikuttavat kuulian elämään ja mitä ristiriitoja niiden taustalla on juuri kyseisen henkilön kohdalla. 

Erilainen kieli

Yritä ymmärtää kieltä, jota ääniä kuulevat käyttävät kertoessaan ja kuvaillessaan kokemuksiaan. Äänien tapa ilmaista asioita voi olla hyvin symboolinen, tunteellinen ja tulkintaa vaativa. Yhteistyössä ääniä kuulevan kanssa voitte etsiä äänien viesteistä yhteyksiä ääniä kuulevan tunteisiin ja tarpeisiin.

Puhuminen äänille

Auta ääniä kuulevaa kommunikoimaan äänien kanssa ja kannusta häntä tarvittaessa sanomaan niille vastaan. Vuorovaikutus äänien kanssa on avain niiden ymmärtämiseen. Opettelemalla rakentavampaa vuorovaikutusta (esimerkiksi NVC-menetelmän avulla) ääniä kuuleva voi muuttaa suhdetta ääniinsä arvostavammaksi. NVC-linkkejä löydät oikealta tai mobiiliversiossa alta.

Outdoor meeting of teenage girl and woman of psychologist social worker
A sad woman listening to music with headphone by the sea
Freedom background, community of people by the beach
Businessman sitting at his office talking on cell phone

Äänien merkitys

Pohtikaa yhdessä äänien sanomaa ja sen merkitystä. Miten se liittyy ääniä kuulevan elämään ja ihmissuhteisiin? Kuvaavatko äänet menneisyyden traumaattisia kokemuksia ja niistä kumpuavia ristiriitoja? 

Jaksamisen tuki

Tue ääniä kuulevan jaksamista. Äänien kuuleminen voi olla hyvin raskasta. Syyllistävät, käskevät, pilkkaavat ja uhkailevat äänet saavat aikaan paljon negatiivisia tunteita, kuten ahdistusta ja pelkoa, jotka uuvuttavat ääniä kuulevaa. Vaikeina aikoina äänistä puhuminen, niiden sisällön pohtiminen ja hallintakeinojen harjoittelun aloittaminen voi olla vaikeaa. Silloin kannattaa keskittyä huolehtimaan elämän perusasioista.

Hallintakeinot

Ota selvää erilaisista selviytymis- ja hallintakeinoista, joita ääniä kuuleva käyttää. Näin voit ymmärtää paremmin häntä ja sitä miten hän pyrkii tulemaan äänien kanssa toimeen. Auta ääniä kuulevaa tarvittaessa myös löytämään tehokkaampia, hänelle sopivia hallintakeinoja.

Mielekäs tekeminen

Yritä estää ääniä kuulevan eristäytymistä. Toisaalta on hyvä keskittyä ääniin puhumalla niistä ja kehittämällä vuorovaikutusta niiden kanssa, mutta elämä ei saisi jäädä pyörimään pelkästään äänten ympärille. Auta ääniä kuulevaa löytämään mielekästä tekemistä ja sosiaalisia suhteita.

Äänidialogi

Äänidialogissa mielenterveysalan ammattilainen toimii fasilitaattorina, joka keskustelee äänien kanssa ääniä kuulevan välityksellä. Äänille tarjotaan näin tilaisuus tulla kuulluksi. Fasilitaattori kuuntelee ääniä empaattisesti ja kyselemällä selvittää niiden motiiveja ja tarpeita. Äänidialogi auttaa tietoisuuden rakentamisessa, luo etäisyyttä ääniin ja tukee hedelmällisemmän suhteen muodostamista äänten ja ääniä kuulevan välille.

Disabled woman in wheelchair listens to music
Two girls seeing from the back in front of a lake

Äänien kuuleminen voi herättää paljon kysymyksiä ja pelkoakin läheisissä. Mitä ääniä kuulevan perheenjäsenten ja ystävien kannattaa ottaa huomioon?
Lue lisää...

Man working on his computer

Mikäli asiakas on siihen valmis, kannattaa äänistä puhua hänen kanssaan avoimesti. Vain siten saat tietää, millainen kokemus on juuri hänen kohdallaan.
Lue lisää...

Kokemusasiantuntijat

Moniäänisissä toimii useita äänien kuulemisen kokemusasiantuntijoita.

Kokemusasiantuntijatoimintaa edistää Suomessa KoKoa ry, jonka kautta voi tilata kokemusasiantuntijoiden palveluja.

Moniäänisten piirissä toimivia, ääniä kuulevia kokemusasiantuntijoita voi tiedustella keikoille myös Moniäänisten kautta.

Tule mukaan!

Liity jäseneksi, tule vapaaehtoiseksi, tue toimintaa, osallistu!

Haluatko toimia kanssamme ääniä kuulevien hyväksi? Mikä olisi sinulle sopiva ja kiinnostava tapa osallistua toimintaan?

image-business-people-hands-top-each-other
close-up-top-view-young-business-people-team-putting-their-hands-together-stack-hands-unity-teamwork-con

Toiminnan tukeminen

Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia
toimintansa tukemiseksi.
Lahjoituksen voi maksaa yhdistyksen tilille
FI55 8000 1670 4431 76
käyttäen viitenumeroa 51198.
(BIC-koodi on DABAFIHH)

Ajankohtaista

Tervetuloa ystävien pariin!

Katso alta video kokemuksia äänistä

Kuulun video esikatselu 04.03
Play Video about Kuulun video esikatselu 04.03

Suomen Moniääniset ry on ääniä kuulevien oma yhdistys.

Meidän tarkoituksenamme on edistää ääniä kuulevien ihmisten hyvinvointia tukemalla, yhdistämällä ja aktivoimalla.

Edistämme ääniin liittyvän tiedon ja tutkimuksen tuntemusta ja toimimme yhteistyöjärjestönä äänien kuulemiseen liittyvissä asioissa.

Jäsenistömme koostuu pääasiassa ihmisistä, joilla on kokemusta äänien kuulemisesta, mutta mukana on myös läheisiä ja mielenterveysalan ammattilaisia.

Olemme Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistys.

Skip to content