mental-health-concept-communication-session-woman-psychologist-client-psychotherapy-talk (1)

Tervetuloa ystävien pariin!

Moniääniset tuo yhteen ihmiset, joita äänien kuulemisen kokemus koskettaa. 

Yhdessä on helpompi löytää keinoja tulla toimeen häiritsevien äänien kanssa ja huomata, että äänien kuuleminen onkin normaali inhimillinen kokemus, josta saa puhua.

Toivomme, että näiltä sivuilta saatava tieto auttaa sivua ymmärtämään äänien kuulemisen kokemusta ja että löydät sinulle sopivan tavan osallistua vertaistukitoimintaamme.

Arvomme ovat: yhteisöllisyys, empatia ja rohkeus.

Moniääniset aloitti toimintansa vuonna 1996. Toimintaa rahoittaa pääasiassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja Helsingin alueen toimintaan saadaan tukea Helsingin kaupungilta.

 

Group 419
Group 420

Yhdistys kuuluu jäsenenä Mielenterveyden keskusliittoon ja ääniä kuulevien kansainväliseen tutkimus- ja kehittämisverkosto Intervoice:en.

Group 418
Group 417

Toimintamme keskeisimpiä osa-alueita
ovat vertaistuki ja tiedotus.

Ääniä kuulevien vertaistukiryhmiä on noin 10 ympäri Suomea. Osa niistä on mielenterveysalan ammattilaisten ohjaamia ryhmiä ja osa vertaisohjaajan vetämiä ryhmiä. Lisäksi tarjoamme vertaistukea vertaistukipuhelimessa, chat-ryhmissä sekä etätapaamisissa.

Järjestämme myös infotilaisuuksia ja koulutusta sekä äänien kuulemiseen liittyviä taidenäyttelyitä. Pyrimme tavoittamaan valtakunnallisesti ääniä kuulevia, jotka voisivat hyötyä vertaistuesta sekä läheisiä ja mielenterveysalan ammattilaisia, jotka voivat välittää tietoa heille. 

Tiedotamme äänien kuulemisen ilmiöstä ja yhdistyksen toiminnasta nettisivujen lisäksi myös mm. Moniääninen-lehdessä, sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeessä ja jaamme äänien kuulemiseen liittyvää materiaalia. Tiedotuksemme tavoitteena on myös hälventää äänien kuulemiseen liittyviä ennakkoluuloja.

Jäsenistömme koostuu pääasiassa ihmisistä, joilla on kokemusta äänien kuulemisesta, mutta mukana on myös läheisiä ja mielenterveysalan ammattilaisia.

Moniäänisten toimintaa johtaa hallitus, jonka jäsenistä suurimmalla osalla on omakohtaista kokemusta äänien kuulemisesta.

Yhdistyksessä työskentelee tällä hetkellä kaksi työntekijää, toiminnanjohtaja sekä viestintä- ja järjestökoordinaattori. 

mid-shot-counselor-comforting-patient
Two girls seeing from the back in front of a lake

Äänien kuuleminen voi herättää paljon kysymyksiä ja pelkoakin läheisissä. Mitä ääniä kuulevan perheenjäsenten ja ystävien kannattaa ottaa huomioon?
Lue lisää...

Man working on his computer

Mikäli asiakas on siihen valmis, kannattaa äänistä puhua hänen kanssaan avoimesti. Vain siten saat tietää, millainen kokemus on juuri hänen kohdallaan.
Lue lisää...

coworkers-team-working-brainstorming-concept

Yhteistyö

Etsimme jatkuvasti uusia kumppaneita, joiden kanssa voimme mahdollistaa vertaistuen tai tarvittavan tiedon saamisen yhä useammalle ääniä kuulevalle ihmiselle Suomessa.

Järjestetäänkö yhdessä infotilaisuus äänien kuulemisesta? Tai käynnistetäänkö vertaistukiryhmä ääniä kuuleville?

Otathan meihin yhteyttä, niin mietitään, miten voimme yhdistää voimamme ääniä kuulevien ihmisten auttamiseksi.

Tule mukaan!

Liity jäseneksi, tule vapaaehtoiseksi, tue toimintaa, osallistu!

Haluatko toimia kanssamme ääniä kuulevien hyväksi? Mikä olisi sinulle sopiva ja kiinnostava tapa osallistua toimintaan?

image-business-people-hands-top-each-other
close-up-top-view-young-business-people-team-putting-their-hands-together-stack-hands-unity-teamwork-con

Toiminnan tukeminen

Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia
toimintansa tukemiseksi.
Lahjoituksen voi maksaa yhdistyksen tilille
FI55 8000 1670 4431 76
käyttäen viitenumeroa 51198.
(BIC-koodi on DABAFIHH)
Young painter in studio painting canvas

Moniääniset taiteilijat -kollektiivi

Moniääniset taiteilijat -kollektiivi koostuu taiteilijoista, jotka työstävät tai tuovat esiin taiteessaan äänien kuulemisen kokemusta. Mukana on kuvataidetta, ääntä ja videota, tutustu taiteilijoihin, heidän tekemäänsä taiteeseen ja näyttelyihin.

Group 307

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena –hanke

Koulutus- ja kehityshanke vastaa mukana olevien yhdistysten tarpeeseen saada tukea mielenterveyskuntoutujien vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on koulutukseen osallistuvien hyvinvoinnin lisääntyminen itsemyötätuntotaitojen kehittymisen avulla.

Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA:n) rahoittama valtakunnallinen hanke. Sitä hallinnoi Suomen Moniääniset ry.

Ajankohtaista

Skip to content